Barnkonsekvensanalys

Skol-IF Mörtsjöåsen har sedan 2009 uttalat att föreningen aktivt arbetar utifrån FN:s barnkonvention. Detta syntes tydligast genom ett antal artiklar ur barnkonventionen som trycktes på ryggen på läger t-shirten. I förläggningen av detta och en obligatorisk ledarutbildning som bland annat fokuserat på barns perspektiv beslutade föreningens styrelse att under lägret 2015 genomföra en barnkonsekvensanalys. Resultatet från den barnkonsekvensanalysen låg till grund för planering av efterföljande läger och påverkade också förändringar på föreningens anläggning. 2019 beslutades att genomföra ännu en barnkonsekvensanalys för att dels följa upp på resultatet av de vidtagna åtgärderna från 2015 års analys men även för att få en uppdaterad bild av barnens synpunkter. 

Barnkonventionen FN:s konvention om barnets rättigheter, eller Barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. I januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige. Barnkonventionen syftar till att ge barn, oavsett bakgrund, rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år. En metod för att uppfylla konventionen är att göra barnkonsekvensanalyser (BKA) i projekt, inför förslag eller för verksamheter som påverkar barn och ungdomar mellan 0-18 år.

Lägret 2019 präglades av fint vädret och det märks både när det gäller platser barnen uttryckte att de gillade att vara på och att ett återkommande önskemål var svalka och skugga. Men även på att kanotbryggan och bollplan lyftes fram som favoritplatser i de flesta lag, vilket är den form som barnen är organiserade i på lägret. Barnen ville också ha mer möjligheter till olika sittplatser, nästan överallt, och det nämndes om och om igen. De relativt nya hängmattorna var mycket uppskattade och barnen ville gärna att fler sådana skaffades in. Terrassen som var en ny plats för året var ett uppskattat tillhåll och barnen hade många idéer om hur den kunde utnyttjas. 

Förbättringar som barnen önskade gällande lokaler och platser var främst knutna till omklädningsrum vid simningen. De önskade också fräschare toaletter och andra typer av förbättringar på toaletterna, såsom lås och väggar som går ända upp till taket. Det fanns också önskemål om att få fläktar/AC i logementen. 

Önskemål om större sängar, mörkläggningsgardiner, fler eluttag, att få sova längre om morgnarna och vara uppe längre om kvällarna var återkommande önskningar. Framförallt de yngre barnen önskade också Wifi. 

Utöver detta önskade sig barnen framförallt hopptorn och andra badrelaterade saker såsom trampoliner, flottar och fler bryggor. 

Gällande aktiviteter framkom flera förlag på olika förbättringar både inom de aktiviteter som fanns på specialschemat, som reglerar innehållet för lägerdagarna, men också önskemål om nya aktiviteter. Det finns också önskemål om en rad ”lekmaterial” som saknas såsom klätterställningar, hinderbanor och studsmattor. 

Barnens perspektiv och beskrivningar av livet på lägret innehöll underlag inför kommande ledarutbildningar om hur de önskade att en bra ledare och en bra Mörtan-kompis skulle vara. 

Jämförelsen av barnkonsekvensanalys 2015 – 2019

Till skillnad från tidigare genomförda barnkonsekvensanalys (BKA) 2015 så nämns inte behovet av en gemensam plats för killar och tjejer lika ofta 2019. Det är svårt att utifrån materialet se vad detta kan bero på och dra slutsatser. Kanske kan det förstås i relation till terrassen, nya sittplatser i form av bänkar och hängmattor eller det fina läger-vädret. 

Önskemål om sängar, mörkläggningsgardiner, eluttag, sovtider och Wifi fanns med redan 2015 och återkommer även i 2019 års BKA. Även önskemål om hopptorn, fräschare toaletter och omklädningsrum vid simningen är också sådant som fortfarande finns kvar. 

Positivt jämfört med den tidigare BKAn är att inget lag nämner något om rökande ledare – vilket rimligen speglar Skol IF Mörtsjöåsens förebyggande arbete för att minska rökningen bland ledare och dess påverkan på barnen. I föreningens alkohol och drogpolicy (2017-03-17) står att läsa: Målsättningen är att tobak inte ska förekomma på lägerområdet under Mörtsjölägret. Tobak får inte användas i samband med aktiviteter där barn under 18 år deltar. Rökning får absolut inte ske i eller i närheten av husen och där barn under 18 år vistas.

Barnkonsekvensanalysen som gjorde 2019 hittar du i sin helhet här: Barnkonsekvensanalys_2019

Hela 2015 års Barnkonsekvens hittar du här:BKA Mörtsjöåsen 2016-06-11