Barnkonsekvensanalys

Skol-IF Mörtsjöåsen har sedan 2009 uttalat att föreningen aktivt arbetar utifrån FN:s barnkonvention. Utifrån detta beslutade föreningens styrelse att under lägret 2015 genomföra en barnkonsekvens analys för att ta vara på barnens synpunkter på lägerverksamheten, lokaler, anläggning etc.

Denna barnkonsekvensanalys kommer att ligga till grund för planering av kommande läger och när förändringar görs på föreningens anläggning. Barnkonsekvensanalysens resultat redovisades för barnen under lägret 2016.

När det gäller de platser som barnen föredrar kan man se att det är två olika slags miljöer/platser. Det ena är platser för aktiviteter som de gillar och där man har en gemenskap, främst simning, idrottsslätten, kanotbryggan, gårdsplanen och bollplanerna. Det lyfts även fram förslag på hur dessa ska förbättras för att skapa en bättre miljö/plats.

I föreningens fortsatta arbete kommer dessa platser prioriteras när det gäller åtgärder och det kommer att ske en översyn av de aktiviteter som genomförs där för att platserna ska upplevas än mer stimulerande.

Den andra miljön/platser som lyfts är platser som är mer avskilda där barnen kan ha lugn och ro. Under kommande läger är det viktigt att informera alla lägerbarn om att dessa slags miljöer finns och var de finns. Det är också viktigt att skapa fler miljöer som detta.

Något som lyfts i alla frågeställningarna är att barnen önskar en mysig plats/rum där tjejer och killar kan vara tillsammans. Barnen pekar också ut platser som tex forsen, stenar vid Öljungen, Utterklippan och Ankaklippan där man vill vara mer på. Det är viktigt att vi i olika aktiviteter använder dessa platser mer än vi gjort tidigare.

De förbättringar som önskas gällande lokaler och platser är framförallt att det ska finnas bättre omklädningsmöjligheter vid badet och att man önskar att toaletter, duschar och sovsalar är fräschare.
Flera lag lyfter önskemål att ledare inte röker.

Barnen önskar större sängar, fler och bättre myggnät, mörkläggningsgardiner, bättre golv i sovsalarna, bättre förvaringsmöjligheter för kläder, fler eluttag och WiFi. Man vill sova längre på morgonen och slippa gå ner till stranden på morgonen.

När det gäller vad man önskar sig för saker så toppar fler kanoter, nya madrasser och mer godis i kiosken önskelistan. Fler pingisbord och hopptorn vid banbryggorna är också något som flera grupper önskar sig.

Det kommer fram många förslag på nya aktiviteter och förslag på förändringar av befintliga aktiviteter.
Det framkommer mycket synpunkter på hur en ledare ska vara och hur man ska vara en bra Mörtan kompis. Detta kommer att tas med i kommande ledarutbildningar och kommer vara en diskussion i lagen på kommande läger.

Flera grupper lyfter att det skulle vara roligt med träffar under andra tider än Mörtsjölägret.

Hela hittar du här BKA Mörtsjöåsen 2016-06-11