Ansökan Ledare

Vi hoppas du vill bli en Mörtanledare!

Många som blir ledare på Mörtsjölägret har tidigare varit barn på lägret. De vet därför en del om vad lägerlivet på Mörtan innebär. Detta är förstås inget krav. Ledare utan lägerbarnserfarenheter är lika välkomna!

Det är viktigt att som ledare ha en ambition om att skapa två bra veckor för barnen och de andra ledarna som kommer till lägret. På så sätt tänker vi att du som ledare bidrar till och själv kommer att få två roliga och givande lägerveckor.

Vår erfarenhet visar att om vi som ledare är engagerade och tar initiativ så blir det lättare att få barnen att bli aktiva och nöjda. Vi vet också att engagemanget ser olika ut från person till person, bland annat beroende på erfarenhet. Som ny ledare kommer du att få börja ta ansvar i steg som passar dig.

Eftersom vi är den mesta tiden bland barnen så blir det viktigt att vara goda föredömen inför dem. Hur vi beter oss blir viktigare än hur vi säger att vi skall bete oss. Vi förväntar oss att alla ledare anstränger sig för att se och uppmärksamma alla andra på lägret på ett schysst sätt. Alla ledare förväntas sträva efter att hjälpa barn och ledare att känna gemenskap och trygghet.

Under de två lägerveckorna samarbetar cirka 80 ledare och 160 barn.  Intresse för andra och deras sätt att förstå situationer är en viktig del av ledarskapet. Lägret bygger på samverkan och vi är beroende av varandra. I vardagslivet på lägret uppstår situationer som vi behöver lösa tillsammans. Vi förväntar oss att ledare vill stödja och få stöd av andra. Att kunna be om hjälp om vi står inför en svår situation eller befinner oss i ett läge där vi behöver vara flera för att lösa ett problem är inte ovanligt. Det är därför viktigt att vi inte känner oss som dåliga ledare när vi ber om hjälp. Andras sätt att förstå situationer gör det möjligt att lösa sådant som hänt på ett bra sätt enligt vår erfarenhet.

Inför varje läger har vi en utbildning för nya ledare. Där pratar vi bland annat om vilka värderingar vi som ledare vill förmedla och visar exempel på konkreta verktyg som kan användas i olika situationer. Under utbildningen lär vi känna andra nya ledare inför lägret och vi kommer som ledare till lägret lite mer förberedda.

Under lägret har vi olika slags utbildningar för alla ledare. De har ofta koppling till Skol IF Mörtsjöåsens målsättningar och olika policys. Mörtsjölägrets målsättningar, policys och Barnkonventionen förväntas alla ledare på lägret att ställa upp på.

För föräldrar kan det vara bra att veta att vi beslutat att det även för ledarbarn kommer tas en avgift för att täcka matkostnaden under lägret, kostnaden (2020) ligger på 750 kr för två veckors läger. För ledare som är på lägret på deltid betalar man även full avgift för de dagar då man själv inte är på lägret då ens barn är där.

För att bli ledare (2021) måste du vara född 2005 eller tidigare.

Hoppas att du blir sugen på att bli ledare på Mörtsjölägret!
Mer information om ansökan till 2021 års läger kommer i början av 2021, vid frågor kontakta oss via Mail på mortsjolagret@gmail.com

Hälsningar styrelsen för Skol IF Mörtsjöåsen