Allemansrätten och Mörtsjöåsen

Då vi upplever en annorlunda sommar utan stora läger på Mörtsjöåsen men med många besökare som vill bada och kanske även grilla på vårt område vill vi göra följande förtydligande:

Badplatsen och bryggorna på Mörtsjöåsen är INTE allmän badplats. Oftast, liksom tidigare år, går det bra för besökande att både bada och grilla vid Sportstugan men är Sportstugan uthyrd måste man samråda med hyresgästerna då området kring stugan räknas som deras tomt.

Allemansrätten ger oss rätt att vistas i skog och mark, men allemansrätten är också tydlig på att området runt bostads- och fritidshus är en hemfridszon där man inte får vistas utan att fråga fastighetsägaren eller hyresgästen om lov. På Mörtsjöåsen gäller detta speciellt grillplatsen och badbryggan vid Sportstugan som är en del av föreningen, Skol IF Mörtsjöåsens, tomtområde.

Det råder eldningsförbud, sen 12 juni tills vidare, i Blekinge vilket innebär förbud mot all typ av eldning och grillning i skog och mark på allmän plats. Läs gärna mer om det och håll dig uppdaterad hos Länsstyrelsen https://www.lansstyrelsen.se/…/krisb…/om-eldningsforbud.html

På Mörtsjöåsens område är motortrafik förbjuden, välkommen att parkera på vår parkering till vänster efter bron där vägen delar sig.