”Av stor betydelse för ett framtida liv: Föräldrars uppfattningar om varför deras barn ska åka till kollo”

Mörtsjölägrets ledare, Marcus Samuelsson och Tobias Samuelsson har skrivit en artikel med titeln ”Av stor betydelse for ett framtida liv: Föräldrars uppfattningar om varför deras barn ska åka till kollo”. Ladda ner och läs hela artikeln här.

Sammanfattning
I drygt 100 år har svenska barn tillbringat delar av sina somrar på kollo. Kollo, som används som förkortning för skollovskoloni, barnkoloni eller sommarkoloni är traditionellt en ferieverksamhet i internatform för barn i skolålder där barnen tillbringar dygnet runt ett par sommarveckor på läger iväg från sina föräldrar. Motiven för att bedriva kollo har förändrats över tid och beskrivits i forskning. Beskrivningar om föräldrarnas motiv för att skicka sina barn till kollo saknas dock. Denna artikel bidrar med kunskap om just detta. Artikeln studerar svenska föräldrars uppfattningar om varför barn ska åka till kollo. detta görs i ljuset av föreställningar om barn och barndom. Föräldrarna ser dels kollot som en viktig del av barndomen, som en tidlös plats där barn får vara barn och utvecklas utan vardgaens stress. En dominerande syn på barnens kollovistelse som ett ”projekt” finns dock i föräldrarnas svar. Kollots främsta värde anges vara att det erbjuder utomhusvistelser i den goda naturen och fostran till skötsamhet, något dagens kollobarn, enligt deras föräldrar är i behov av. Föräldrarna uppfattar kollon som bärare av ursprunglighet och traditioner, och deltagandet som ett slags passagerit, som katalysator för barn och ungas självutveckling inför livet och det framtida samhället.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Vad saknas? * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.