Skol IF Mörtsjöåsen

Skol-IF Mörtsjöåsen är en ideell förening för alla som är intresserade av Mörtsjölägret. Alla ledare och barn som deltar på Mörtsjölägret är medlemmar. Alla som är intresserade av Mörtsjölägret är välkomna att bli medlemmar i föreningen.


Föreningens uppgift är att årligen genomföra ett sommarläger med följande målsättningar:

  • erbjuda en bred, socialt utvecklande fritidsverksamhet för barn från varierande sociala miljöer.
  • ge barn tillfälle att uppleva en härlig gemenskap och lära sig att fungera i nära samliv med varandra under demokratiska former.
  • ge barn upplevelser och erfarenheter som leder till att de får fritidsintressen och kamrater som de kan behålla och ha glädje av hela livet.
  • ge barn en möjlighet att pröva på en stor mängd friluftsaktiviteter, idrottsgrenar och kulturaktiviteter. Dagarna skall vara fulla av aktiviteter från morgon till kväll.
  • väcka barnens intresse för naturen. De skall få goda tillfällen och mycket hjälp av ledarna med att lära känna naturen med dess rika växt och djurliv i Blekinges inland.
  • ge alla deltagare ett minne för livet.

Förutom lägerverksamheten skall föreningen förvalta och hyra ut anläggningen Mörtsjöåsen. Den verksamhet som föreningen bedriver under året är förutom lägret och planeringen av det, uthyrningsverksamheten. Vidare anordnas ett flertal arbetshelger för ledarna då renoveringsarbeten genomförs. Allt arbete sker på frivillig basis. Framförallt är det ledarna på lägret som är aktiva i föreningen.