Policys För Ledare På Mörtsjölägret

Styrelsen i Skol-IF Mörtsjöåsen har under flera år arbetat förebyggande mot mobbing, kränkningar, och eventuella övergrepp i vår verksamhet.

För ett antal år sedan beslutade styrelsen att Mörtsjölägret skulle bedrivas i enlighet med FN:sbarnkonvention som från och med januari 2020 också blir lag i Sverige. En del i att genomföra lägret i konventionens anda och för att verkligen arbeta förebyggande för att motverka diskriminering, kränkningar och nätutbildningen Trygga Möten som alla ledare genomför efter styrelsebeslut 2013. Ledare som inte tidigare gjort kursen Trygga möten får information om hur de ska genomföra kursen efter de blivit antagna till lägret – alltså någon gång i maj. De genomföra därefter kursen och skickar sitt intyg efter godkänt genomförande till mortsjolagret@gmail.com.

Trygga möten-kursen skapar en samsyn om vad som är diskriminering, kränkning och mobbing också i vår verksamhet. Under lägret 2014 genomförde vi dessutom en internutbildning utifrån den av Riksidrottsförbundet rekommenderade utbildning High Five. Detta arbete har lett fram till att styrelsen har tagit fram en handlingsplan mot mobbing, kränkningar och övergrepp.

Styrelsen för Skol IF Mörtsjöåsen beslutade att från och med lägret 2014 begära uppvisande av begränsat utdrag ur belastningsregistret från samtliga ledare. Motivet för detta går tillbaka på ett beslut i riksdagen, november 2013, om att ändra lagen så att även idrottsledare för barn och ungdomar kan begära ett begränsat utdrag ut belastningsregistret, på samma sätt som personal i skola och barnomsorg. Lagen trädde i kraft den 18 december 2013. Lagen innebär att föreningar har rätt att be de som har direkt och regelbunden har kontakt med barn och ungdomar (upp till 18 år) att visa upp ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Från 1 januari 2020 har även Riksidrottsförbundet (RF) bestämt att samtliga föreningar knutna till RF skall begära begränsat utdrag från alla som har direkt eller regelbunden kontakt med barn – i vårt fall samtliga ledare på vårt läger. Ni kan läsa mer om RFs beslut här.

ALLA föreningens ledare MÅSTE VISA upp ett begränsat UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET för en representant ur lägerledningen (Malin Andersson) eller föreningens ordförande INNAN LÄGRET BÖRJAR. Dessa två noterar innehållet i utdragen men sprider inte information om vad det står i utdragen till Styrelsen, Lägerledningen eller någon annan.

Det är varje ledare som själv ska begära ett registerutdrag från Polismyndigheten. FÖRENINGEN BEGÄR INTE UT REGISTERUTDRAG från polismyndigheten.

Alla ledare på Mörtsjölägret skall inför varje läger göra följande:

1. Skicka in begäran om utdrag ur belastningsregistret

Gå in på länken: http://bit.ly/utdrag-idrott och följ instruktionerna för att skicka in begäran om begränsat registeruppdrag. Det tar ca 5 min (skrivare, scanner/kamera behövs). Ledare mellan 15-18 år behöver målsmans hjälp.

Behöver du hjälp kontakta ordföranden Ola Kromnow eller Malin Andersson.

2. Visa upp utdraget för Malin Andersson eller Ola Kromnow INNAN LÄGRET. Det kan göras vid en arbetshelg i maj eller vid annat tillfälle innan lägret, dock senast vid lägerstart. Tänk på att det tar ca 2 veckor att få det begränsade utdraget.

Har du inte möjlighet att få tag i blanketten så hör av dig till Malin eller Ola, så kommer vi att skicka en blankett per post till dig.

Har du frågor eller synpunkter ta gärna kontakt med Malin Andersson eller föreningens ordförande Ola Kromnow.

Observera att ledare som inte visat upp utdraget ur belastningsregistret får inte vara med på lägret. Detta gäller alla ledare från och med 2020 års läger.

Policy angående droger och alkohol

Styrelsen för Skol IF Mörtsjöåsen har under hösten 2016 sett över föreningens olika policys. Framförallt har vi diskuterat vår drog- och alkoholpolicy. Vi konstaterar att vi måste uppdatera policyn och att vi måste arbetar aktivt med att se till att policyn följs.

Vi har ett ansvar för 170 barn och många ledare som är under 18 år dygnet runt under två veckor. Styrelsen konstaterar att detta ansvar inte går att kombinera med någon form av drog eller alkohol användning.

Styrelsen har därför beslutat att för att vi ska kunna ta vårt ansvar måste vi ha nolltolerans gällande alkohol och rökning (och naturligtvis droger och dopning) i våra aktiviteter. Detta ligger också i linje med riksidrottsförbundets policy.

Kontakta gärna någon i styrelsen om du har frågor kring detta. Policyn i sin helhet finner kan du läsa här: Drog- och Alkoholpolicy

Om länken ovan inte funkar hittar du även dokumentet här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Vad saknas? * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.