Policys För Ledare På Mörtsjölägret


Policy för att förebygga mobbing, kränkningar och övergrepp

Styrelsen i Skol-IF Mörtsjöåsen har under flera år diskuterat hur vi ska arbeta för att förebygga att det sker mobbing, kränkningar, och eventuella övergrepp i vår verksamhet.

För ett antal år sedan beslutade styrelsen att Mörtsjölägret skulle bedrivas i enlighet med FN:s Barnkonvention. Som ett steg i att lägret ska genomföras i konventionens anda och för att verkligen arbeta förebyggande för att motverka diskriminering, kränkningar och mobbning beslutade styrelsen 2013 att alla ledare ska genomföra nätutbildningen Trygga Möten.  Sedan våren 2017 tar scouterna ut en avgift för föreningar som inte tillhör scoutförbundet, därför kommer vi samla ihop alla de som inte gått kursen och anmäla och betala för dem först när alla ledare är anmälda, därefter skickar vi ut information hu de ska göra för att genomföra kursen.

Kursen går vi alla för att skapa en samsyn på vad som är diskriminering, kränkning och mobbing och veta hur vi i Skol IF Mörtsjöåsen tänker och och arbetar med dessa frågor. Under lägret 2014 genomförde vi dessutom en internutbildning utifrån den av Riksidrottsförbundet rekommenderade utbildning High Five. Detta arbete har lett fram till att styrelsen har tagit fram en handlingsplan mot mobbing, kränkningar och övergrepp.

Motivet för arbetet går tillbaka på ett beslut i riksdagen, november 2013, om att ändra lagen så att även idrottsledare för barn och ungdomar får rätt att begära ett begränsat utdrag ut brottsregistret, på samma sätt som personal i skola och barnomsorg. Lagen trädde i kraft den 18 december 2013. Den innebär att föreningar har rätt att be de som har direkt och regelbunden har kontakt med barn och ungdomar (upp till 18 år) att visa upp ett begränsat utdrag ur belastningsregistret.

Styrelsen i Skol-IF Mörtsjöåsen beslutade att alla ledare på lägret, från och med lägret 2014, ska visa upp ett begränsat utdrag ur brottsregistret för en representant ur lägerledningen (Malin Andersson) eller föreningens ordförande innan lägret börjar. Dessa två noterar innehållet i utdragen men sprider inte information om vad det står i utdragen till Styrelsen eller någon annan.

Det är varje ledare som själv ska begära ett registerutdrag. Det begärs av polismyndigheten. Det är alltså inte föreningen som ska begära registerutdrag av polismyndigheten.

Alla behöver göra följande:

1. Skicka in begäran om utdrag ur brottsregistret
Gå in på denna länk och fyll i blanketten eller använd denna blankett RPS_442_14_UtdragForeningar, skriv under och skicka in den enligt instruktionerna.
Behöver du hjälp kontakta ordföranden Ola Kromnow eller Malin Andersson.

2. Visa upp utdraget för Malin Andersson eller Ola Kromnow innan lägret.
Det kan göras vid en arbetshelg i maj eller vid annat tillfälle innan lägret, dock senast vid lägerstart. Tänk på att det tar ca 2 veckor att få det begränsade utdraget.

Har du inte möjlighet att komma åt blanketten så hör av dig till Malin eller Ola, så kommer vi att skicka en blankett per post till dig.

Har du frågor eller synpunkter ta gärna kontakt med Malin eller vår ordförande Ola.


Policy angående droger och alkohol

Styrelsen för Skol IF Mörtsjöåsen har under hösten 2016 sett över föreningens olika policys. Framförallt har vi diskuterat vår drog- och alkoholpolicy. Vi konstaterar att vi måste uppdatera policyn och att vi måste arbetar aktivt med att se till att policyn följs.

Vi har ett ansvar för 170 barn och många ledare som är under 18 år dygnet runt under två veckor. Styrelsen konstaterar att detta ansvar inte går att kombinera med någon form av drog eller alkohol användning.

Styrelsen har därför beslutat att för att vi ska kunna ta vårt ansvar måste vi ha nolltolerans gällande alkohol och rökning (och naturligtvis droger och dopning) i våra aktiviteter. Detta ligger också i linje med riksidrottsförbundets policy.

Kontakta gärna någon i styrelsen om du har frågor kring detta. Policyn i sin helhet finner kan du läsa här: Drog- och Alkoholpolicy

Om länken ovan inte funkar hittar du även dokumentet här


Ola Kromnow
Ordförande i Skol-IF Mörtsjöåsen
08-657 95 55

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Vad saknas? * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.