Uthyrning

Det är möjligt att hyra vår anläggning på Mörtsjöåsen. Fritidsanläggningen, som ägs av Skol-IF Mörtsjöåsen, ligger ett par mil norr om Karlskrona i ett naturskönt område omgivet av ängar, skogar och sjöar.   Anläggningen består av ett flertal hus, badbryggor och gräsplaner som kan användas till lekar och idrottsaktiviteter som fotboll, volleyboll, badminton, friidrott osv. Till anläggningen hör också ett stort skogsområde. Målgrupp för vår uthyrning är allt från privatpersoner till skolor och företag, både små och stora sällskap är välkomna.

Frågor om uthyrning besvaras av Lasse Liljegren, tfn 076-107 07 84 eller André Björkman tfn 076-882 30 99 (vardagar 8.00-17.00)

Byggnader

Mörtön 1:11 är den ursprungliga platsen som inköptes av Karlskrona Folkskolors Gymnastik och Idrottsföreningen, idag Skol IF Mörtsjöåsen, 1934. Där uppfördes 1935 ”Sportstugan” på en rullstensås, som ligger på en udde i Mörtsjön, en av tre sjöar som omger området. De andra två är Ölljungen och Stora Åsjön. ”Sportstugan” flyttades från Karlskrona den varit kovaktarstuga och barnbördshus. Sportstugan används som ledarbostad och samlingslokal under Mörtsjölägret. Under resten av året hyrs Sportstugan ut till olika föreningar och privatpersoner. Huset har ett åtta mindre sovrum och totalt 20 sängplatser. Markplan består av kök och ett stort samlingsrum med stor veranda med utsikt över badplatsen vid Mörtsjön. I husets källare finns dusch och bastu. Sportstugan värms upp med bergsvärme.
1937 inköpte Karlskrona Folkskolors Gymnastik och Idrottsföreningen två områden på tillsammans 23 ha, Mörtön 1:2 och 1:3. Det var den gamla Mörtögårdens inägor jämte byggnader. Det var vid denna tid alla byggnader fick sina nuvarande namn. Den gamla mangårdsbyggnaden döptes till ” Gammelgården” och är belägen vid Stora Åsjön, en utvidgning av Lyckebyån. Från Gammelgårdens gaveln har man en underbar utsikt och ser bland annat Ringön. Gammelgården används idag som bostad för ledare under Mörtsjölägret. Byggnaden hyrs ut under restan av året ut. Huset har ett fyra mindre sovrum, åtta sängplatser, och en större sovsal med 16 sängplatser. Markplan består av ett samlingsrum, kök och dusch. I nära anslutning finns ett dusch- och bastuhus.
På grunden till en gammal stallbyggnad som var uppförd i mitten av 1800-talet byggde Karlskrona Folkskolors Gymnastik och Idrottsföreningen, 1938, ”Lillgården”. Lillgården består av två våningar med tre större sovsalar. Under Mörtsjölägret är det sovsalarna för pojkarna. Byggnaden hyrs även ut, men enbart under sommaren.
Året efter ”Lillgården”, alltså 1939, uppfördes ”Storgården”. På platsen hade det legat en stor ladugård, med bland annat årtalet 1747 inskuret. Det inskurna årtalet går fortfarande att beskåda på baksidan av byggnaden intill tvättplatsen. Uppe i backen bakom gården ligger en bautasten, som vittnar om tidig bronsålders bebyggelse. Dessa stenar är ungefär 2000 år och brukar markera en grav. Storgården har två våningar. Övervåningen domineras av sovsalar där Mörtsjölägrets flickor bor. Markplan upptas till största delen av matsal och kök. I matsalen kan ungefär 200 personer äta mat samtidigt. Köket har utrustning för att klara matlagning till 300-400 portioner tre gånger om dagen. Det finns även ett antal mindre rum som används för Mörtsjölägret ledare. Byggnaden hyrs även ut, men enbart under sommaren. Huset har två större sovsalar, en mindre sovsal och 5 mindre rum med nio sängplatser.
På 50-talet skänkte dåvarande Rödeby kommun sitt gamla kommunalhus ”Mo gård” numera kallad ”Mogården” till Karlskrona Folkskolors Gymnastik och Idrottsföreningen. Med ett ekonomiskt bidrag från kommunen flyttades, i mitten av 50-talet, det gamla 1700-talshuset till centrum av lägerområdet intill ”Storgården”, ”Lillgården” och ”Gammelgården”. Mogården har idag ett två stora sovsalar och fyra enskilda rum på markplan. På den övre våningen finns en stor samlingssal och två enskilda sovrum. Mogården hyrs ut under sommaren.
Om man fortsätter ut på udden där ”Sportstugan” ligger finns ”Finnbastun”. Den byggdes 1942 och påstås vara den första finnbastun i Blekinge. Bastustugan är indelad i två övernattningsrum som används under lägret.
På 80-talet uppförde Skol IF Mörtsjöåsen en dusch- och bastubyggnad med en dam- och en herrbastu, duschar och omklädningsrum i närheten av förläggningen. Där ligger också två toalettbyggnader, för pojkar respektive flickor.
På lägerområdet finns två badbryggor, en fotbollsplan, två volleybollplaner, flera badmintonplaner och en idrottsplan. Föreningen äger även ett antal kanoter och roddbåtar.