Witaj w obozie sportowym Môrtsjôlägret!

Kaådego roku pod koniec czerwca Szkolny Zwiazek Sportowy Môrtsjôâsen organizuje dwutygodniowy obôz sportowy dla dziewczat i ch’ropcc’>w w wieku od 9 do 13 lat. Oböz, zwany potocznie ”Mörtan”, odbywa sie w 0s’r0dku Mörtsjöåsen, leiacym w od|eg’ros’.ci ok. 8 km od miejscowoéci Rôdeby we wschodniej czes’ci regionu Blekinge. Obiekt otaczaja trzy piekne jeziora i corocznie ok. 170 dzieci spçdza tu swoje dwutygodniowe wymarzone wakacje.
Jeåeli lubisz spedzaé czas razem ze swoimi kolegami i korzystac’ z rôànych form aktywnego wypoczynku, jakie oferuje obôz, to na pewno jest to miejsce dla ciebie.
Zajecia w obozie prowadzone sq w grupach, wedfug grafiku, w röinych czeéciach obiektu. Kaida grupa ma swôj rozkfad zajec’ oraz moåliwoéc’ wyboru pomiedzy rôinymi grami sportowymi i zajeciami jak np. gry w pifke, gimnastyka, Iekkoatletyka, kajaki, zabawy orientacyjne w terenie, pfywanie, zajecia plastyczne, itp. Podczas dwôch tygodni obozu uczestnicy maja okazje sprôbowac’ swoich si’ri moáliwoáci w rôànych ciekawych zajeciach.
Wieczory to czas na zajegcia dowolne, spacery albo rozmowy z przyjacio”rmi. Wybrane wieczory przeznaczone sa na wspôlnie organizowany tzw. ”obozowy bal” i wéwczas kaida grupa przygotowuje program artystyczny dla wszystkich uczestników obozu (muzyka, taniec, ápiew…itp).
Jeàeli po kolacji ktos’ ma ochote na sfodycze, moie je kupic’ w kiosku, ktôry znajduje sie na terenie obozu ijest czynny takze wieczorami.
Oböz funkcjonuje dziqki zaangaiowaniu ok. 80 osôb pracujacych spofecznie, z ktôrych wiekszoáé sama uczestniczyfa niegdyé jako dzieci w obozie ”Mörtan”. Kaida grupa ma conajmniej dwöch opiekunöw, ktörzy odpowiadajq za program i dobre samopoczucie podopiecznych. Doéwiadczenie organizatorów ¡opiekunów, nabyte w czasach, gdy sami byli uczestnikami obozu, odgrywa wazna role i sprawia, Ze kaidego roku ok. 250 osób równoczeénie przebywa ze
soba i spedza dwutygodniowe fantastyczne wakacje w tym malowniczym miejscu.
Opiekunowie, opröcz wfasnego dos’wiadczenia i pasji, posiadajq takàe  przygotowanie pedagogiczne, dla nich przeprowadza sie kursyi szkolenia, podczas ktôrych zdobywajq wiedze, jak przeciwdzia’tac’: dyskryminacji, naruszaniu praw oraz mobingowi i zgodnie z zaleceniem Krajowej Federacji Sportu 2 roku 2014 osoby te musza tei przedstawic’ zaéwiadczenie o niekaralnoáci.